English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


ICAP Α.Ε.

Μέλος: Gold
Από: 09.05.2011

Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Κοινωνικό

Η ICAP, ως ο μεγαλύτερος Πάροχος Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις θεωρεί ευθύνη του την προσφορά στον Άνθρωπο, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον. Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσει ένα πλήρες και δομημένο πρόγραμμα «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»  με κεντρικό μήνυμα: «Νοιαζόμαστε για την Κοινωνία και τους Ανθρώπους μας» και τρεις  στρατηγικούς άξονες δραστηριοποίησης: 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

• Τράπεζα Αίματος

Η Εταιρεία μας έχει δημιουργήσει την «Τράπεζα Αίματος ICAP», προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που προκύπτουν για το προσωπικό, (τους / τις συζύγους) και τους πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Το Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο στα κεντρικά γραφεία της ICAP, σε συνεργασία με το Λαϊκό και το Νοσοκομείο Μεταξά.

• Investigate Career Abilities & Prospects

Tο πρόγραμμα Investigate Career Abilities & Prospects απευθύνεται αποκλειστικά στα παιδιά του προσωπικού, παρέχοντάς τους την δυνατότητα καθοδήγησης στο επαγγελματικό στίβο από έμπειρους Συμβούλους καθώς επίσης και σε νέους φοιτητές και αποφοίτους να αποκτήσουν την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία σε τμήματα συναφή με τις σπουδές τους.

• Παροχές προς τους Εργαζομένους

o Ιατροφαρμακευτικές παροχές
Η ICAP φροντίζει τους εργαζομένους της και προς αυτήν την κατεύθυνση εφαρμόζει προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχοντας, επιπλέον, εξασφαλίσει συνεργασία με ιδιωτική κλινική για παροχή προνομίων προς τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους.

o Εκπαίδευση εργαζομένων
Ο Όμιλος προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες εσωτερικής και εξωτερικής εκπαίδευσης, τόσο μέσω ομαδικών εκπαιδεύσεων όσο και σε μεμονωμένα σεμινάρια.

o  Έμφαση στην ασφάλεια εργαζομένων
Δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων έχει ορίσει Ομάδες Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (ΔΕΚ) και Ομάδες Πρώτων Βοηθειών για την αντιμετώπιση πιθανών εκτάκτων περιστατικών.

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι συνεχής και μία φορά τον χρόνο πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης κτιρίου με σκοπό την ενίσχυση της ετοιμότητας μας και τη συνοχή της ομάδας Εκκένωσης.

o Ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια 
Διοργανώνουμε σεμινάρια σε συνεργασία με κοινωνικούς οργανισμούς για όλο το προσωπικό η θεματολογία των οποίων  σχετίζεται με την οικογένεια, την σχέση γονέων & παιδιών, τη διαχείριση της περιόδου της εφηβείας κ.α.

o Επιβράβευση εργαζομένων
Επιβραβεύουμε τους εργαζομένους για την πολυετή συνεργασία τους και την προσφορά τους στην επίτευξη των Εταιρικών μας στόχων, την συμβολή τους στην προώθηση υπηρεσιών μας (cross -selling) και τις ιδέες τους για νέες καινοτόμες υπηρεσίες και πολιτικές.

• Πρόσθετες  Παροχές

Με υψηλή πίστη, στην αξία συνεισφοράς των Ανθρώπων έχουμε θεσπίσει ένα ετήσιο σχήμα παροχής bonus, προσφέρουμε μέσω του portal ευκαιρίες χρήσης υπηρεσιών, σε προνομιακές τιμές, μέσα από συνεργαζόμενες εμπορικές επιχειρήσεις (Purchase Power Basket) και δίνουμε το παρόν σε σημαντικές στιγμές της Ζωής των Εργαζομένων μας (Γάμος, Κηδεία), ενώ στις περιόδους των εορτών προσφέρουμε Δωροεπιταγές. 

• Πολιτική ενίσχυσης των Γυναικών

Αποδίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή ίσων ευκαιριών προς τους εργαζομένους, θέτουμε σε εφαρμογή ένα πλάνο συντονισμένων ενεργειών με σκοπό την ανάπτυξη της καριέρας των εργαζομένων γυναικών και την προώθηση της γυναικείας συμμετοχής στην Εταιρεία. 

• Εταιρικές Εκδηλώσεις

Με συνέπεια, κάθε χρόνο,

- Διοργανώνουμε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων μας με πολλά παιχνίδια, δραστηριότητες, δώρα και κατασκευές.
- Τελείται εκδήλωση, για την Κοπή Πίτας με πλούσια δώρα και λαχνούς επιλεγμένων ΜΚΟ, για όλο το προσωπικό.
- Γιορτάζεται ξεχωριστά η Ημέρα Γυναίκας (8 Μαρτίου).