Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. http://www.piraeusbank.gr | http://www.piraeusbankgroup.com | http://www.greenbanking.gr EuroCharity's RSS for Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. el 2010 25th Saturday of September 2021 05:41:06 AM 25th Saturday of September 2021 05:41:06 AM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/130x70px_gr1.jpg http://www.piraeusbank.gr | http://www.piraeusbankgroup.com | http://www.greenbanking.gr ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στρατηγική δέσμευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας http://www.globalsustain.org/el/story/30795 Η Τράπεζα Πειραιώς έχει στρατηγικά δεσμευτεί να συμβάλλει ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας 2021-07-05 15:07:45 30795 2010-03-23T15:57:28Z Τρ. Πειραιώς: Πρώτη χρηματοδότηση στη βιομηχανία με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης προς την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ http://www.globalsustain.org/el/story/30509 Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης με βάση διεθνή πρότυπα 2021-03-12 13:03:57 30509 2010-03-23T15:57:28Z Καραμουσαλής: Ολιστικό το πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς http://www.globalsustain.org/el/story/30493 Τι ανέφερε ο Deputy CFO, Head of Transformation & Business Strategy της Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας στο Fin Forum 2021 2021-03-09 12:03:15 30493 2010-03-23T15:57:28Z Τράπεζα Πειραιώς: Το ESG στα megatrends για το 2021 http://www.globalsustain.org/el/story/30317 Η σημασία των «επενδύσεων αξίας», η επικαιρότητα του τομέα της υγείας, η στροφή στο ESG, η επανάσταση που φέρνει το FinTech και η επιτάχυνση εξελίξεων που προκάλεσε η έλευση του COVID-19 2021-01-25 13:01:55 30317 2010-03-23T15:57:28Z Τράπεζα Πειραιώς: Υπηρεσίες για Άτομα με Προβλήματα Όρασης & Ακοής ΑμεΑ http://www.globalsustain.org/el/story/30295 Καινοτόμες υπηρεσίες για ΑμεΑ 2021-01-18 13:01:06 30295 2010-03-23T15:57:28Z