ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. http://www.helpe.gr/ EuroCharity's RSS for ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. el 2010 27th Wednesday of October 2021 06:51:53 PM 27th Wednesday of October 2021 06:51:53 PM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/EllinikaPetrelaia.gif http://www.helpe.gr/ ΕΛΠΕ: EKO Ράλλυ Ακρόπολις με την εγγύηση της ΕΚΟ http://www.globalsustain.org/el/story/30922 Η ΕΚΟ, ως μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στηρίζει διαχρονικά το ιστορικό «Ράλλυ των Θεών» 2021-09-15 15:09:12 30922 2010-03-23T15:57:28Z ΕΛΠΕ: Δημοσιεύτηκε ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020 http://www.globalsustain.org/el/story/30914 Από το 2005 δημοσιοποιεί ο Όμιλος Απολογισμό Βιωσιμότητας με στόχο την καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών του εταίρων 2021-09-10 13:09:49 30914 2010-03-23T15:57:28Z ΕΛΠΕ: Αύξηση λειτουργικών κερδών 26% το β' τρίμηνο http://www.globalsustain.org/el/story/30881 Η Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Β’ Τριμήνου και Α’ Εξαμήνου: Στα 10 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη - Ρεκόρ εξαγωγών από τα διυλιστήρια 2021-08-27 10:08:10 30881 2010-03-23T15:57:28Z ΕΛΠΕ: Μέγας Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των σπουδαίων Αθλητών της http://www.globalsustain.org/el/story/30871 Ενίσχυση της στήριξης στον Ελληνικό Αθλητισμό, με την ανανέωση και αναβάθμιση της χορηγίας του Ομίλου στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, σε «Μέγα Χορηγό» 2021-08-24 17:08:57 30871 2010-03-23T15:57:28Z ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: CSR PANORAMA_Τεύχος 10 http://www.globalsustain.org/el/story/30832 Μέσω της περιοδικής ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, το CSR Panorama έχει ως στόχο την εξωστρέφεια των δράσεων που υλοποιεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «360° Ενέργειες» 2021-07-21 15:07:24 30832 2010-03-23T15:57:28Z