Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση http://www.latsis-foundation.org/ EuroCharity's RSS for Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση el 2010 22nd Wednesday of September 2021 07:57:28 AM 22nd Wednesday of September 2021 07:57:28 AM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/Κοινωφελές_Ίδρυμα_Ιωάννη_Σ._Λάτση_(λογότυπο)_.jpg http://www.latsis-foundation.org/ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ: Ετήσιος Απολογισμός Έργου για το 2020 http://www.globalsustain.org/el/story/30829 Δημοσιεύτηκε ο Ετήσιος Απολογισμός Έργου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, για το έτος 2020. 2021-07-20 15:07:58 30829 2010-03-23T15:57:28Z Δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι.Σ. Λάτση http://www.globalsustain.org/el/story/30086 Δωρεά για την ανακατασκευή και θωράκιση της ακτινοπροστασίας του χώρου για τον νέο αξονικό τομογράφο 2020-11-23 13:11:32 30086 2010-03-23T15:57:28Z Δωρεά του Ιδρύματος Λάτση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας http://www.globalsustain.org/el/story/29107 Ολοκληρώνοντας στοχευμένη δωρεά προς το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), εξοπλισμού αξίας 310.000 ευρώ 2020-05-20 11:05:13 29107 2010-03-23T15:57:28Z Ίδρυμα Λάτση: Ετήσιος Απολογισμός Έργου για το 2019 http://www.globalsustain.org/el/story/29080 Ο Απολογισμός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά και σε μορφή απλού κειμένου με ακουστική περιγραφή για άτομα με περιορισμένη όραση 2020-05-18 11:05:34 29080 2010-03-23T15:57:28Z Ίδρυμα Λάτση: Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2020-2021 http://www.globalsustain.org/el/story/29008 Προθεσμία έως 22 Μαΐου 20 2020-04-28 10:05:07 29008 2010-03-23T15:57:28Z