DIASTASIS S.A. http://www.diastasis.gr/ EuroCharity's RSS for DIASTASIS S.A. en 2010 17th Sunday of October 2021 08:54:40 PM 17th Sunday of October 2021 08:54:40 PM en 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/diastasis1.jpg http://www.diastasis.gr/