English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Μούργελας & Συνεργάτες

Μούργελας & Συνεργάτες

Μέλος: Gold
Από: 24.05.2013

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 12, 117 42 Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Μούργελας & Συνεργάτες: «ΕΝ ΤΑΧΕΙ» No2

08.11.2016 Διάδοση

Τράπεζες – Κυρώσεις, Περιορισμοί (Δικαστικές Αποφάσεις, Συνήγορος του Πολίτη)
 • Επιδίκαση Αποζημίωσης για ηθική βλάβη (€5.869), λόγω παράδοσης από Τράπεζα των απλών προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ύψος οφειλής, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.) Οφειλέτη από Πιστωτική Κάρτα, σε Εισπρακτική Εταιρεία, χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερώσει τον Οφειλέτη.
 • Καταχρηστικοί Όροι (μερικοί) συμβάσεων πιστωτικών καρτών ή βιβλιαρίων καταθέσεων: 
 1. Χρέωση για ανάληψη μετρητών (ΑΤΜ της Τράπεζας)
 2. Χρέωση τήρησης μικρών λογαριασμών
 3. Αναδρομική χρέωση τόκων
 4. Δαπάνη εξέτασης Δανειοδότησης
 5. Διαφοροποίηση επιτοκίων σε σχέση με το υπόλοιπο του λογαριασμού κ.λπ.-κ.λπ.

«Νέα» Ρύθμιση Χρεών…
Νέος Νόμος για όλες τις υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις και για Ελεύθερους Επαγγελματίες, για όλα τα χρέη προς Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές.
Χωρίς περιορισμούς οι προκρινόμενες λύσεις (επιμηκύνσεις, εξόφληση, διαγραφές
κ.λπ.).
Αίτηση στην Ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Την Αίτηση και τις εν συνεχεία διαπραγματεύσεις θα τις αναλαμβάνει Συντονιστής από το Μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Βόμβα» Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (πρόσφατη)
Έκρινε αντίθετη στο Δίκαιο της Ε.Ε. διάταξη εθνικού νόμου που κάνει διάκριση στο ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, λόγω ηλικίας. Ο ελληνικός νόμος 3198/1955 ορίζει αποζημίωση 50% για τους απολυόμενους (ή αποχωρούντες) λόγω συνταξιοδότησης, Χιλιάδες έχουν απολυθεί με μειωμένη αποζημίωση.

Τι γίνεται γύρω μας (Ευρωζώνη):
 • Οι αμοιβές των εργαζόμενων (2ο τρίμηνο) αυξήθηκαν κατά 2,7%
 • Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε (2ο τρίμηνο) με ετήσιο ρυθμό 2,6%
 • Το χρέος των νοικοκυριών υποχώρησε από 94,3% στο 93,6% κ.λπ. κ.λπ.

Ο οριστικός θάνατος του Τραπεζικού Απόρρητου
Με το νόμο 4428/2016 κυρώθηκε η Συμφωνία για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (Ο.Ο.Σ.Α.). Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες που συμμετέχουν – 84 μέχρι σήμερα και δεσμευμένες 101 – από το 2017 θα ανταλλάσσουν πληροφορίες Τραπεζικών Λογαριασμών, όπως υπόλοιπα λογαριασμών, τόκοι, ασφαλιστικά έσοδα, πληρωμές κ.λπ.

Αυτεπάγγελτοι Συμψηφισμοί
Σε εξέλιξη οι συμψηφισμοί από την Εφορία ληξιπρόθεσμων αρρύθμιστων οφειλών με επιστροφές φόρων. Προηγούνται – μέχρι στιγμής – οι ατομικοί Οφειλέτες. 

Η ΚΕΒΦΕ (ή CCTB)(Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας των Εταιρειών)
 • Ανακοίνωση από την Επιτροπή (ΕΕ) σχεδίων για τη ριζική αλλαγή του τρόπου φορολογίας των εταιρειών στην Ενιαία Αγορά
 • Προτάθηκε το πρώτο το 2011 από την Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία 
 • Με την καθιέρωση της ΚΕΒΦΕ, για πρώτη φορά, θα υφίστανται ενιαίοι κανόνες για τη φορολόγηση των κερδών των Εταιρειών σε ολόκληρη την Ε.Ε. Δεν θα καλύπτονται οι φορολογικοί συντελεστές αφού εξακολουθούν να εμπίπτουν στη δικαιοδοσία έκαστου Κράτους-Μέλους.

Τα “DRONES” νομιμοποιούνται!!
 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Κανονισμός – Γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-ΣμηΕΑ (Drones). Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού τίθενται σε ισχύ από 1η/1/2017 και αφορούν όλες τια κατηγορίες μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών. Μεταξύ άλλων, επιβάλλεται η υποχρεωτική ασφάλιση για ζημίες τρίτων, η τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων κ.λπ.

Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος (4399/2016)
 • Για τέσσερα (4) καθεστώτα ενισχύσεων που προβλέπονται στο νόμο, δηλαδή για:
 1. Νέες ανεξάρτητες νεοσύστατες ή υπό ίδρυση ΜΜΕ
 2. Γενική Επιχειρηματικότητα (προώθηση ανάπτυξης και υποστήριξης λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας…)
 3. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού και
 4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους (επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια άνω των €20.000.000 και δημιουργία δύο τουλάχιστον θέσεων εργασίας και 1.000.000 επιλέξιμης Επένδυσης), δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι σχετικές προκηρύξεις με χρόνο έναρξης της υποβολής αιτήσεων την 19η/10/2016 και διαφορετικό χρόνο λήξης για εκάστη εξ αυτών.

(Θα επανέλθουμε με περισσότερη ανάπτυξη των προβλέψεων του νέου Αναπτυξιακού).

Φωτογραφίες