ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. http://www.mytilineos.gr/ EuroCharity's RSS for ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. el 2010 24th Friday of January 2020 01:19:03 PM 24th Friday of January 2020 01:19:03 PM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/Mytilineos_new_logo_white_microsite.jpg http://www.mytilineos.gr/ Μυτιληναίος: Συμφωνία με Fairdeal για κατασκευή μονάδας ναυτιλιακών αποβλήτων http://www.globalsustain.org/el/story/28305 Της πρώτης μονάδας επεξεργασίας απόβλητων πετρελαιοειδών ιλύων, καθώς και ιλύων που προκύπτουν από συστήματα επεξεργασίας αέριων ρύπων 2020-01-15 12:01:00 28305 2010-03-23T15:57:28Z H MYTILINEOS και ο THE TIPPING POINT ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν νέους και νέες να πάρουν σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους http://www.globalsustain.org/el/story/28278 Στηρίζοντας την υλοποίηση του ομώνυμου βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματός σε 15 σχολεία ανά την Ελλάδα, για το σχολικό έτος 2019-2020 2020-01-13 14:01:04 28278 2010-03-23T15:57:28Z Μυτιληναίος: Νέα έργα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες ισχύος 150MW για την METKA EGN http://www.globalsustain.org/el/story/28211 Για τη θυγατρική της METKA EGN, με την Gresham House στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την οποία έχουν μακρόχρονη συνεργασία 2019-12-19 14:12:55 28211 2010-03-23T15:57:28Z Μυτιληναίος: 5η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου http://www.globalsustain.org/el/story/28210 Η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ, είναι η Δευτέρα, 23η Δεκεμβρίου 2019 2019-12-19 14:12:45 28210 2010-03-23T15:57:28Z Μυτιληναίος: Στην Πρωτοβουλία ASI εντάχθηκε ο Τομέας Μεταλλουργίας http://www.globalsustain.org/el/story/28083 Ως μέλος Παραγωγής & Μεταποίησης 2019-12-09 15:12:14 28083 2010-03-23T15:57:28Z