English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων

Μέλος: Silver
Από: 01.11.2010

Πατρόκλου 5-7, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Εταιρικό

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- Όμιλος Επιχειρήσεων είναι από τους κορυφαίους βιομηχανικούς Ομίλους της χώρας, με δραστηριότητα στους τομείς Έργων EPC, Μεταλλουργίας-Μεταλλείων, και  Ενέργειας.
 
Από το 1991 έως το 1994, μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, συγκεντρώθηκαν στη μητρική Εταιρία όλες οι δραστηριότητες των θυγατρικών. Το 1995 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μετέχει στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 20. Τα τελευταία χρόνια σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη, τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και των κερδών της, και συνέβαλλε αποφασιστικά, μέσω των δραστηριοτήτων της, στη δημιουργία υποδομών στη χώρα.

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. είναι o κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και μια διεθνώς ανταγωνιστική δύναμη στην κατασκευή μεγάλων ενεργειακών έργων. Ιδρύθηκε το 1962, ενώ από το 1973 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σήμερα, αποτελεί την κορυφαία ελληνική δύναμη σε κατασκευές ΕPC (Engineering – Procurement – Construction), δηλαδή στην ανάληψη και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων, από τη μελέτη και προμήθεια έως την κατασκευή τους. Η Εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (συνδυασμένου κύκλου, συμβατικές θερμικές και υδροηλεκτρικές) και επιτυγχάνει μια πρωτοφανή διείσδυση σε ξένες αναπτυσσόμενες αγορές, εκτελώντας παράλληλα έργα στις αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Βόρειας Αφρικής. Ανταγωνίζεται ισάξια απέναντι σε εταιρείες-κολοσσούς, έχοντας καθιερωθεί ως μια εκ των ισχυρότερων Ευρωπαϊκών, και όχι μόνο, εταιρειών σε έργα EPC, και ως μια από τις σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Η εξαγορά της «Αλουμίνιον της Ελλάδος», στις αρχές του 2005, έθεσε τις βάσεις για τη νέα εποχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ενισχύοντας την ήδη σημαντική εμπορική παρουσία του Ομίλου στο κλάδο της Μεταλλουργίας με την είσοδο και στη βιομηχανική παραγωγή. Σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ είναι ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος παραγωγός αλουμινίου και αλουμίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα της κρίσης. Μαζί με τη ΔΕΛΦΟΙ- ΔΙΣΤΟΜΟΝ, η διεθνής επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία, αλλά και την ελληνική περιφέρεια.

Η εδραίωση του Ομίλου στον κλάδο της Ενέργειας αποτέλεσε σημαντική πρόκληση και μεγάλο στοίχημα, που εκφράστηκε το 2007 όταν και ξεκίνησε η συνεργασία του με την ισπανική Endesa για τη δημιουργία της Endesa Hellas, η οποία τοποθέτησε την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε μεταξύ των ηγετών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο της Ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι και τη μελλοντική δυναμική της ανάπτυξη. Το 2010 ο Όμιλος προχώρησε σε εξαγορά του μεριδίου 50.01% της ENDESA HELLAS  και στη μετονομασία της σε PROTERGIA. Η PROTERGIA, 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών δραστηριοτήτων του Ομίλου και αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Την πενταετία 2006-2011, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 1 δις ευρώ στον Τομέα της Ενέργειας, και σήμερα διαθέτει σε λειτουργία 1.200MW από θερμικές μονάδες ηλεκτροδότησης και 54MW από ΑΠΕ, με στόχο να έχουν ανέλθει στα 400MW το 2015. Ένα πρόγραμμα, που κόντρα στο άγονο ελληνικό επενδυτικό τοπίο, εκσυγχρονίζει τις υποδομές της χώρας και δημιουργεί προοπτικές και πρόσθετη αξία.

Η μεθοδικότητα ανάπτυξης σε αυτόν τον Τομέα αποδεικνύεται και από την ίδρυση το 2010 της κοινής εταιρείας με τη ΜOTOROIL, «M&M GAS Α.Ε.»
Η M&M GAS δραστηριοποιείται στην Προμήθεια και Εμπορία Φυσικού Αερίου, και στοχεύει στη διασφάλιση της κάλυψης των αναγκών των Ομίλων σε φυσικό αέριο, με ανταγωνιστικούς όρους, καθώς και την εμπορία φυσικού αερίου σε τρίτους.

Η δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνδέεται άρρηκτα με τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Για εμάς, Αειφόρος Ανάπτυξη σημαίνει επιδίωξη επιχειρηματικής υπεροχής με αφοσίωση στο όραμα μας και με σεβασμό προς την κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τους μετόχους. Η πολιτική βιωσιμότητας της εταιρίας, στηρίζεται στην αρμονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων της με τις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.υποστηρίζει ενεργά σημαντικές ενέργειες στους τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας και της προστασίας του Περιβάλλοντος.