English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Μέλος: NGO Free
Από: 25.08.2007
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την Προστασία της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος

Ρογκότη 3, 546 24 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
RSS

Κοινωνικό προφίλ

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, με δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην ελληνική ύπαιθρο.

Το Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, ιδρύθηκε το 1993 στην περιοχή Αμυνταίου του νομού Φλώρινας για την επίλυση του προβλήματος της αρκούδας χορεύτριας. Σήμερα υποδέχεται ετησίως περίπου 50.000 επισκέπτες και περιλαμβάνει:Κτηνιατρικό Σταθμό, Καταφύγιο  της Καφέ Αρκούδας, στο Νυμφαίο, Κέντρο Ενημέρωσης για την Καφέ Αρκούδα, στον Αετό, Καταφύγιο Λύκου, στην Αγραπιδιά Φλώρινας.

Με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών και την παροχή ειδικής τεχνογνωσίας για τις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ υλοποιεί εθνικά και διασυνοριακά προγράμματα για την προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων με έμφαση στην αρκούδα και τα μεγάλα θηλαστικά. 

Γνωρίζοντας τους κινδύνους και αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για την άμεση και αποτελεσματική προστασία του, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δραστηριοποιείται:

Για το περιβάλλον
Για τη διατήρηση των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που ενδημούν στη χώρα μας και οι πληθυσμοί τους κινδυνεύουν ή απειλούνται με εξαφάνισηΓια τη συνετή διαχείριση των ορεινών οικοσυστημάτωνΓια την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, των πολιτών αλλά και κρατικών φορέων με στόχο την ενεργή συμμετοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντοςΓια την προώθηση της συνεργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος στα Βαλκάνια.

Για τον άνθρωπο
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δραστηριοποιείται στις ορεινές περιοχές για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των περιοχών και με τελικό-απώτερο στόχο την βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Οι φυσικοί πόροι, μαζί με τους παραδοσιακούς οικισμούς, τους ντόπιους πληθυσμούς είναι αυτοί που αποκαλύπτουν τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών είναι πολίτες πρώτης προτεραιότητας από τους οποίους δεν πρέπει να αφαιρεθεί καμιά ευκαιρία ανάπτυξης παρά μόνο να προστεθεί ένα πρότυπο ανάπτυξης, ανάδειξης και επαναξιολόγησης του τόπου τους με γνώμονα το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον.

Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ επιβάλλεται η απόκτηση πληροφόρησης και ορθής γνώσης από τους κατοίκους των ορεινών περιοχών αλλά και τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων ώστε η ανάπτυξη να σέβεται και να αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον και η ανθρώπινη δραστηριότητα να μην θέτει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα, τους φυσικούς πόρους και την επιβίωση των τοπικών κοινοτήτων.

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων οικοτουρισμού, η έκδοση έντυπου υλικού για την προσέλκυση επισκεπτών, ο σχεδιασμός και η λειτουργία Κέντρων Ενημέρωσης Επισκεπτών σε ορεινές περιοχές, ο σχεδιασμός και η έκδοση υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, η υλοποίηση δράσεων για τη διατήρηση σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας, οι δράσεις προστασίας και επαναδιάδοσης σπάνιων ντόπιων φυλών οικόσιτων ζώων (ελληνικός ποιμενικός σκύλος), η προώθηση μέτρων πρόληψης ζημιών από αρκούδα και λύκο, η άσκηση πίεσης για τη βελτίωση του κανονισμού αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων, η πιλοτική εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων υλοτομίας, οι φυτεύσεις οπωροφόρων δέντρων σε εγκαταλειμμένους οπωρώνες είναι μερικές μόνο από τις δράσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την ενίσχυση των κατοίκων ορεινών περιοχών.

Η αποστολή του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
Είναι πλέον κοινή αποδοχή ότι η αλόγιστη ανθρώπινη εκμετάλλευση στους φυσικούς πόρους και η αλαζονική ανθρωπογενής παρέμβαση στη βιοποικιλότητα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία των ανθρώπων.

Η σχέση αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των απειλών για την ανθρώπινη ύπαρξη, δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί.

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και επιχειρούν την καθιέρωση πρακτικών για την αειφορική διαχείρισή τους, έχουν ως βασική αποστολή, την προώθηση της αντίληψης ότι το δικαίωμα να ζούμε σε υγιές και αδιατάρακτο περιβάλλον είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Μάθετε περισσότερα για τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ στο www.arcturos.gr.