ΥΓΕΙΑ https://www.hygeia.gr/ EuroCharity's RSS for ΥΓΕΙΑ el 2010 27th Wednesday of October 2021 01:19:57 AM 27th Wednesday of October 2021 01:19:57 AM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/HYGEIA_new_logos_microsite.jpg https://www.hygeia.gr/ ΥΓΕΙΑ: Αναδείχθηκε στις 17 πιο δυναμικές εταιρίες στην Ελλάδα http://www.globalsustain.org/el/story/31032 Διάκριση στο πλαίσιο των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards” 2021-10-15 13:10:03 31032 2010-03-23T15:57:28Z ΥΓΕΙΑ: Συνεχίζει να στηρίζει την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες http://www.globalsustain.org/el/story/31013 Το ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να προσφέρει για ακόμη μια τετραετία τη στήριξή του 2021-10-11 13:10:21 31013 2010-03-23T15:57:28Z ΥΓΕΙΑ: Το ΜΗΤΕΡΑ Πιστοποιεί το προσωπικό του στην καρδιοτοκογραφία http://www.globalsustain.org/el/story/30991 Πιστοποίηση σύμφωνα με κορυφαίο σε παγκόσμιο επίπεδο, ολιστικό Σουηδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2021-10-01 14:10:36 30991 2010-03-23T15:57:28Z ΥΓΕΙΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιολογίας και Μεταβολισμού http://www.globalsustain.org/el/story/30823 Θεμελιώδης στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η από κοινού προώθηση της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας, μέσω της ανάπτυξης κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και της μεταφοράς τεχνογνωσίας 2021-07-15 15:07:35 30823 2010-03-23T15:57:28Z ΥΓΕΙΑ: «Χρυσό» για τις πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης. http://www.globalsustain.org/el/story/30811 Νέα διάκρισή έλαβε το ΥΓΕΙΑ από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σχετικά με τις επιδόσεις του στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το 2020 - 2021 2021-07-13 16:07:00 30811 2010-03-23T15:57:28Z