Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) http://www.acci.gr/ EuroCharity's RSS for Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) el 2010 13th Monday of July 2020 02:31:37 AM 13th Monday of July 2020 02:31:37 AM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/agii.jpg http://www.acci.gr/ Ε.Β.Ε.Α: Ψηφιακή τεχνολογία και νησιωτικότητα http://www.globalsustain.org/el/story/27822 Άρθρο του Προέδρου του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνου Μιχάλου 2019-11-01 10:11:25 27822 2010-03-23T15:57:28Z Ε.Β.Ε.Α: Ζητούμενο η μείωση του κόστους ενέργειας http://www.globalsustain.org/el/story/27823 Άρθρο του Προέδρου του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνου Μιχάλου 2019-10-30 10:11:51 27823 2010-03-23T15:57:28Z Ε.Β.Ε.Α: Το κλίμα βελτιώνεται http://www.globalsustain.org/el/story/27824 Άρθρο του Προέδρου του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνου Μιχάλου 2019-10-19 10:11:35 27824 2010-03-23T15:57:28Z Απονομή των «Βραβείων Ε.Β.Ε.Α. 2011» http://www.globalsustain.org/el/story/12907 5 Οκτωβρίου 2011, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης (20:00) 2011-10-05 19:10:51 12907 2010-03-23T15:57:28Z Σεμινάρια ΕΒΕΑ «Περιβαλλοντικού Mentoring» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ThinkGreen» http://www.globalsustain.org/el/story/11345 Τα σεμινάρια του «Περιβαλλοντικού Mentoring» θα έχουν χρονική διάρκεια 15 ωρών περίπου και θα ολοκληρωθούν κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου - Απριλίου 2011 2011-01-21 14:03:29 11345 2010-03-23T15:57:28Z