English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου

Μέλος: NGO Free
Από: 01.12.2020

Κύπρου 6, 54628 Μενεμένη, Ελλάδα
RSS

Σύλλογος

Ο Σύλλογος έχει 370 εγγεγραμμένα μέλη. Τα τελευταία 3 χρόνια μέσω των προγραμμάτων JUSTROM του Συμβουλίου της Ευρώπης/Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόσφατα στην υλοποίηση του MediRom (Open Society Foundations σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου) ο Σύλλογος πραγματοποίησε δεκάδες συγκεντρώσεις ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των Ρομά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενημερώνοντας και ενδυναμώνοντας περισσότερους από 2000 ωφελούμενους είτε μέσω προσωπικής συμβουλευτικής των δικηγόρων του προγράμματος, αλλά και με συλλογικές δράσεις ή μέσω webinars όπως η ίδρυση σωματείων, οι αιτήσεις σε αρμόδιους τοπικούς φορείς για παροχή κοινωνικών αγαθών.

Ο Σύλλογος είναι ειδικός σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλλυλεγγύης για ζητήματα Ρομά και η κα Μάγγα είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβίτρια αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά (ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ) αντιπρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Καταπολέμησης της φτώχειας. 

Από το 2002 στην Θεσσαλονίκη βοηθάμε και ενισχύουμε τα μικρά παιδιά ώστε να παρακολουθήσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ενημερώνουμε τις γυναίκες Ρομά σχετικά με τα δικαιώματα τους, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Inter alia προσφέραμε: 

  • Παροχή βοήθειας σε αναλφάβητες γυναίκες
  • Αύξηση ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
  • Προώθηση της ισότητας των φύλων
  • Καταπολέμηση του αναλφαβητισμού.
  • Διανομή τρόφιμων και προμηθειών
  • Οικογενειακή εκπαίδευση
  • καταπολέμηση της φτώχειας 
  • θέματα καθημερινής υγειονομικής περίθαλψης
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης μέσω της προσοχής των μέσων ενημέρωσης (ηλεκτρονικά άρθρα, τηλεοπτικές εμφανίσεις κ.λπ.) σχετικά με τους παράνομους γάμους των ανήλικων παιδιών, ενώ κατευθύνουμε τα μικρά παιδιά στην εκπαίδευση. 

Επίσης κάνουμε χειροτεχνίες και επισκέψεις σε μουσεία.

Στέγαση: Έχουμε κάνει πολλά σεμινάρια σχετικά με τη στέγαση σε τοπικούς οικισμούς Ρομά. Ενημέρωση σχετικά με τα συνταγματικά τους δικαιώματα στη στέγαση. Έχουμε παρέμβει στους Δήμος για θέματα στέγασης, και θέσαμε το ζήτημα σε άλλους δήμους κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων και συνεδριών ώστε να προβληματιστούν σχετικά με τις ορθές πρακτικές που εφαρμόστηκαν.

Εκπαίδευση: Μαθήματα για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού για να βοηθήσουμε τις ενήλικες γυναίκες Ρομά να διαβάζουν και να γράφουν με τη βοήθεια εθελοντών. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις ενημέρωσης για την ενδοοικογενειακή βία από ψυχολόγους. Κατά την υλοποίηση του JUSTROM2 ο Σύλλογος φιλοξένησε πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης για ενήλικες γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν απολυτήριο Δημοτικού. 

Υγεία: Ιατρικές εξετάσεις διευκολύνθηκαν εντός των εγκαταστάσεων του Συλλόγου Γυναικών. Φιλοξενήσαμε τους «Γιατρούς του Κόσμου» που έκαναν γυναικολόγικες εξετάσεις (συμπεριλαμβανομένων των τεστ Pap). Τους τελευταίους έξι μήνες υλοποιούμε μαζί με τους Γιατρούς του Κόσμου και με την υποστήριξη των Open Society Foundations το πρόγραμμα MediRom.

Απασχόληση: Διευκόλυνση του συντονισμού προγραμμάτων που παρέχουν επαγγελματικά πιστοποιητικά που ιδρύθηκαν από την ΕΕ. Παροχή ενημέρωσης σχετικά με τις εκδηλώσεις του κράτους ή του Δήμου. Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες εμπορίου. Η ένωση γυναικών ήταν μέλος ενός προγράμματος απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή και άλλων ΜΚΟ.

Καταπολέμηση των διακρίσεων: Η ευαισθητοποίηση για την ισότητα, ο ρόλος του Συλλόγου Γυναικών είναι να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες για τη μη διάκριση.

Αντιμετώπιση του ρατσισμού: Ο ρόλος μας ως Συλλόγου Γυναικών του Δενδροποτάμου, αναδεικνύει διαρκώς τα θέματα του ρατσισμού και των προκαταλήψεων που εμφανίζονται στην Ελλάδα. Διεξάγουμε χορούς και φεστιβάλ για να αποδείξουμε τον πολιτισμό των Ρομά, όπως για παράδειγμα στις 8 Απριλίου την Διεθνής Ημέρα των Ρομά.

Ισότητα των φύλων: Ο κύριος και βασικότερος στόχος του Συλλόγου μας είναι να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων στην κοινότητα των Ρομά, η οποία καταστέλλεται από το εσωτερικό, ο ρόλος των γυναικών υποτιμάται και οι γυναίκες υποβάλλονται συνεχώς σε ενδοοικογενειακή βία και διακρίσεις σε όλη την Ελλάδα.

Συνεργασίες: Η ένωση γυναικών έχει έρθει σε επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση διοίκηση, τη Γενική Γραμματεία Ρομά αλλά και πολυάριθμες ΜΚΟ για να διευκολύνει τον σκοπό της.

Ο Σύλλογος διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά και το εθελοντικό προσωπικό για την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των πληθυσμών Ρομά στην Κεντρική Μακεδονία.

-Πληροφόρηση, ενίσχυση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Ρομά σε ένα σε προσωπικό επίπεδο, προκειμένου να ανακουφιστούν οι προκαταλήψεις και οι αρνητικές στάσεις του ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην ένταξη των Ρομά σε  χώρους εργασίας ή την έναρξη της επιχειρηματικότητας από τους Ρομά.