ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. https://www.ppcr.gr/el/ EuroCharity's RSS for ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. el 2010 17th Sunday of October 2021 09:50:23 PM 17th Sunday of October 2021 09:50:23 PM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/New_PPCR_Logo_(Gk).jpg https://www.ppcr.gr/el/ 40 Ηοpe Boxes με την υποστήριξη της ΔΕΗ Ανανεώσιμες http://www.globalsustain.org/el/story/30440 Μία σημαντική κίνηση αλληλεγγύης και προσφοράς 2021-02-24 15:02:29 30440 2010-03-23T15:57:28Z Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στηρίζει τις πληγείσες περιοχές στην Καρδίτσα http://www.globalsustain.org/el/story/29842 Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στηρίζει τους Δήμους και τους κατοίκους του Μουζακίου και της Αργιθέας Καρδίτσας που επλήγησαν από το καταστροφικό πέρασμα του «Ιανού» 2020-09-28 14:09:33 29842 2010-03-23T15:57:28Z ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ηλεκτροκίνηση και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι απόλυτα συνδεδεμένες http://www.globalsustain.org/el/story/29666 Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες πρωτοπορεί στην εγκατάσταση σταθμών φόρτισης στις εγκαταστάσεις της 2020-07-30 16:07:49 29666 2010-03-23T15:57:28Z ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Τι συμβαίνει στα αιολικά πάρκα όταν τελειώσει η διάρκεια ζωής τους http://www.globalsustain.org/el/story/29645 Η ΕΛΕΤΑΕΝ δίνει απαντήσεις 2020-07-24 16:07:28 29645 2010-03-23T15:57:28Z ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ικαρία | Τα οφέλη του υβριδικού πάρκου http://www.globalsustain.org/el/story/29570 Οδηγό για την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας νησιών με χρήση αποκλειστικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελεί το υβριδικό αντλησιοταμιευτικό έργο Ναέρας 2020-07-15 10:07:58 29570 2010-03-23T15:57:28Z