English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Πρωτοβουλία για το Παιδί

Μέλος: NGO Free
Από: 13.11.2018
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ανοίξεως 19, 59131 Βέροια, Ελλάδα
RSS

Προφίλ Οργανισμού

Νομική μορφή:  
Σωματείο μη  κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικά πιστοποιημένος Φορέας   παροχής   υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Στηρίζεται στον εθελοντισμό. Οι πόροι της προέρχονται κυρίως από δωρεές και δικές της δράσεις.

Έτος ίδρυσης - νομικής σύστασης: 2008

Ιδρυτικός Σκοπός:
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί φροντίζει και προστατεύει παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο: ορφανά, παραμελημένα, κακοποιημένα και εγκαταλειμμένα παιδιά.

Κοινωνική αποστολή:
- Καταπολέμηση ενδοοικογενειακής βίας (δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης του ευρέος κοινού, άμεσες παρεμβάσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου).
- Περίθαλψη και αποκατάσταση παιδιών θυμάτων  (ανοικτή και κλειστή φροντίδα, θεραπεία τραύματος, κοινωνική επανένταξη).
- Αντιμετώπιση  ανεργίας και στέγαση νέων που ολοκληρώνουν τη διαβίωση στις Δομές (ημιαυτόνομη    διαβίωση).
- Συμβολή στην καταπολέμηση της φτώχειας οικογενειών που εξυπηρετούνται από τις Δομές , μέσα από τις  δράσεις του Συμβουλευτικού και του Πολυδραστικού Κέντρου (FRONT).

Δομές: 
- Το Σπίτι της Βεργίνας
Ξενώνας μακροχρόνιας φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο, δυναμικότητας 26 κλινών (δύο πτέρυγες).
- Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας και στήριξης οικογένειας
Παροχή ημερήσιας κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, δυναμικότητας 40 θέσεων.
- Κέντρο Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής
Ανάληψη περιστατικών μετά από αναφορές και καταγγελίες. Παροχή συμβουλευτικής, υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε 300-350 ευάλωτα άτομα ετησίως από τον γενικό πληθυσμό.
- Κέντρο Θεραπείας Τραύματος της Βέροιας
Ανίχνευση και τεκμηρίωση της κακοποίησης, ιδίως της σεξουαλικής. Συστηματική, εντατική, θεραπεία του προκληθέντος τραύματος από ειδική επιστημονική ομάδα.
- Προστατευόμενο διαμέρισμα  ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων στη Βέροια
Στέγαση, σίτιση, υποστήριξη νέων για ορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι την κοινωνική ένταξη.

Ωφελούμενοι:
- Παιδιά και έφηβοι, ηλικίας από 6 έως 18 ετών, που βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν ανάγκη προστασίας.
- Οι οικογένειές τους (στήριξη οικογένειας).
- Παιδιά, έφηβοι και νέοι που χρειάζονται υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
- Νέοι άνεργοι και άστεγοι που δεν φιλοξενούνται πλέον στις Δομές.
- Ευπαθή άτομα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
- Ευπαθή άτομα και οικογένειες ευρισκόμενοι σε κατάσταση μεγάλης ένδειας. 
- Ανήλικοι παραβάτες.
- Γενικός πληθυσμός (δράσεις ενημέρωσης, παροχή συμβουλευτικής).

Έμμεσα εμπλεκόμενοι – ωφελούμενοι από τις δράσεις
- Οικογένειες φιλοξενούμενων παιδιών (βελτίωση κατάστασης - άμβλυνση συνεπειών κακοποίησης και παραμέλησης).
- Εθελοντές (ένταξη στην «οικογένεια» της ΠγτΠ- επαναθεώρηση ζωής). 
- Ανάδοχες οικογένειες («μικρών αναδοχών»).
- Εταίροι δικτύωσης (στελέχη Υπηρεσιών και Φορέων, που επιμορφώνονται και συνεργάζονται). 
- Τοπική κοινωνία (λειτουργία της ΠγτΠ και των Δομών της σαν «κοινωνικού πυκνωτή»).

Γεωγραφική θέση  δραστηριοποίησης – εμβέλεια δομών
- Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και παρυφές γειτονικών Νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, τη Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, το Συμβουλευτικό Κέντρο και το FRONT.
- Βόρεια Ελλάδα για το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος.
- Επικράτεια για το Σπίτι της Βεργίνας (μακρά φιλοξενία).

Ιδιαίτερα στοιχεία ιστορικού:
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί είναι «αυτοφυής» Οργανισμός. Γεννήθηκε  από την κρίση της υπόθεσης ΑΛΕΞ απαντώντας στο πρόβλημα της παραβατικής εκτροπής παραμελημένων και κακοποιημένων παιδιών, γεγονός που εξηγεί τη γρήγορη και μεγάλη  κοινωνική αποδοχή της.
- Εργάζεται  εχέμυθα  και  αποτελεσματικά,  διαλύοντας προκαταλήψεις.
- Κινητοποιεί μεγάλο αριθμό νεαρών εθελοντών.
- Εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους ανίχνευσης της κακοποίησης, φέρνοντας καλές πρακτικές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
- Παρέχει εξατομικευμένη, εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα στα παιδιά και στους νέους που προστατεύει.
- Επιδιώκει  την οικονομική αυτονομία και την νεωτερικότητα (FRONT).

Ανθρώπινο δυναμικό:  
- Εργαζόμενοι
Σύνολο υπαλλήλων 42. Επιστημονικό προσωπικό 21, λοιπό βοηθητικό προσωπικό 21. Πλήρους απασχόλησης: 21. Μερικής απασχόλησης: 21.

- Εθελοντές
Στους διάφορους τομείς: 250. Στον δημιουργικό τομέα: 170. Ώρες εθελοντισμού: 25.000  (2017).

Δραστηριότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες:
- Ημερήσια φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο (σίτιση, ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, δημιουργική απασχόληση, υλική, μαθησιακή, ψυχοκοινωνική, νομική υποστήριξη, κ.α.).
- Μακρά  φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο (επί πλέον ψυχιατρική παρακολούθηση, θεραπεία).
- Υποδοχή σε 24ωρη βάση περιστατικών παραμέλησης, κακοποίησης και εγκατάλειψης ανηλίκων.
- Στήριξη, ενδυνάμωση ευάλωτων οικογενειών και ατόμων (παροχή ψυχοκοινωνικής οικονομικής και υλικής βοήθειας, συμβουλευτικής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κ.α.).
- Ενημέρωση κοινού σε προβλήματα της κοινωνικής πραγματικότητας, με διαλέξεις και ημερίδες.
- Επιμόρφωση των στελεχών-εθελοντών.
- Εμπορική δραστηριότητα από το FRONT.

Κοινωνικό έργο - Στοιχεία εξυπηρετηθέντων 2017:
- Παιδιά που φιλοξενήθηκαν: 41. Ημέρες φιλοξενίας: 8.050.
- Μερίδες ζεστού φαγητού: 22.980.
- Βοήθεια σταθερή σε οικογένειες: 39 (καθ’ όλο το έτος).
- Άτομα που δέχθηκαν συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική και υλική υποστήριξη: 372.

Διεθνής δικτύωση – σταθερή συνεργασία:
- National Child Advocacy Center, Huntsville Alabama-USA 
- Caritas / Kinderdorf / Irschenberg / Deutschland
- New York State Coalition Against Sexual Assault, Albany NY