Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ http://www.epioni.gr/ EuroCharity's RSS for Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ el 2010 28th Thursday of May 2020 02:58:09 AM 28th Thursday of May 2020 02:58:09 AM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/EPIONI_GR_(002).jpg http://www.epioni.gr/ ΕΠΙΟΝΗ: Webinar με θέμα “Kαρδιοπάθεια και Κορoνοϊός: η συμβολή των φροντιστών” http://www.globalsustain.org/el/story/28909 Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, 12:00 – 13:00 2020-04-06 11:04:55 28909 2010-03-23T15:57:28Z ΕΠΙΟΝΗ: Αναβολή Ημερίδας Ενημέρωσης συγγενών ατόμων με κατάθλιψη και ψύχωση http://www.globalsustain.org/el/story/28701 Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας η αναστολή συνεδριακών εκδηλώσεων στην επικράτεια για τις επόμενες 4 εβδομάδες 2020-03-10 17:03:28 28701 2010-03-23T15:57:28Z Η ΕΠΙΟΝΗ διοργανώνει την 3η ημερίδα με θέμα: Υποστήριξη ατόμων με καρδιοπάθεια και η συμβολή των φροντιστών τους http://www.globalsustain.org/el/story/28499 Ακυρώθηκε 2020-02-13 15:04:52 28499 2010-03-23T15:57:28Z Επιόνη: Προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας με σκοπό την συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση ετέρου προσώπου http://www.globalsustain.org/el/story/28383 Οι άμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται το επίδομα συνοδού ή συμπαράστασης από το ασφαλιστικό τους ταμείο 2020-01-20 13:01:04 28383 2010-03-23T15:57:28Z ΕΠΙΟΝΗ: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα Φροντίζοντας τους Φροντιστές http://www.globalsustain.org/el/story/27957 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα 2019-11-25 14:11:17 27957 2010-03-23T15:57:28Z