Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση http://www.latsis-foundation.org/ EuroCharity's RSS for Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση el 2010 22nd Sunday of September 2019 01:14:43 PM 22nd Sunday of September 2019 01:14:43 PM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/Κοινωφελές_Ίδρυμα_Ιωάννη_Σ._Λάτση_(λογότυπο)_.jpg http://www.latsis-foundation.org/ Ίδρυμα Λάτση: Αποτελέσματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Υποτροφιών http://www.globalsustain.org/el/story/27324 Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 2019-07-31 12:07:42 27324 2010-03-23T15:57:28Z Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση: Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία» http://www.globalsustain.org/el/story/27078 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2019-06-17 12:06:07 27078 2010-03-23T15:57:28Z Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση: Δημόσια πρόσκληση μεταπτυχιακών υποτροφιών 2019-2020 http://www.globalsustain.org/el/story/27009 Προθεσμία έως 14 Ιουνίου 2019 2019-05-30 11:06:44 27009 2010-03-23T15:57:28Z Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση: Δωρεά για κάλυψη άμεσων αναγκών στον τομέα της Υγείας http://www.globalsustain.org/el/story/27010 Διάθεση του ποσού των € 5.000.000 2019-05-22 11:06:56 27010 2010-03-23T15:57:28Z Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση: Απολογισμός Έργου 2018 http://www.globalsustain.org/el/story/26845 Παρουσιάζει ενδεικτικές χρηματοδοτήσεις και ετήσια προγράμματα του Ιδρύματος 2019-05-06 11:05:00 26845 2010-03-23T15:57:28Z