Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. http://www.hellas-gold.com/ EuroCharity's RSS for Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. el 2010 27th Wednesday of January 2021 12:19:18 PM 27th Wednesday of January 2021 12:19:18 PM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/hellas_gold_logo.jpg http://www.hellas-gold.com/ Την κοινωνική δράση του Δ. Πολυγύρου "Κανένας μόνος" στηρίζει δυναμικά η Ελληνικός Χρυσός http://www.globalsustain.org/el/story/30302 Η πρωτοβουλία αφορά στην ενίσχυση των ευπαθών ομάδων του Δήμου 2021-01-21 11:01:28 30302 2010-03-23T15:57:28Z Η μεταλλευτική βιομηχανία ανέπτυξε αντισώματα στον Covid-19 - Το παράδειγμα της Ελληνικός Χρυσός http://www.globalsustain.org/el/story/30202 Η πορεία των μεγάλων του κλάδου έδειξε ότι το καράβι κουνήθηκε, αλλά παραμένει σταθερό στην πορεία του 2020-12-16 12:12:19 30202 2010-03-23T15:57:28Z Η Ελληνικός Χρυσός εντάχθηκε στην ηγετική ομάδα των 25 “The Most Sustainable Companies in Greece 2020” http://www.globalsustain.org/el/story/30204 Μία ενδελεχής, ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης από εμπειρογνώμονες και στελέχη επιχειρήσεων ανέδειξε την εταιρεία μας σε επιχείρηση - πρότυπο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Ελλάδα και εξωτερικό 2020-12-16 12:12:15 30204 2010-03-23T15:57:28Z Η Ελληνικός Χρυσός προέβη στη δωρεά 6 ηλεκτρονικών υπολογιστών στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Στρατονίκης – Σταγείρων http://www.globalsustain.org/el/story/30203 H πρωτοβουλία στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των σχολικών μονάδων 2020-12-16 12:12:07 30203 2010-03-23T15:57:28Z Η Ελληνικός Χρυσός στο Greek Raw Materials Community Dialogue http://www.globalsustain.org/el/story/30174 Φέτος, η εταιρεία μας εκπροσωπείται από την Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Έμμυ Γαζέα 2020-12-09 11:12:01 30174 2010-03-23T15:57:28Z