Ελληνο-Ολλανδικός Εμπορικός & Βιομηχανικός Σύνδεσμος http://www.heda.com.gr/ EuroCharity's RSS for Ελληνο-Ολλανδικός Εμπορικός & Βιομηχανικός Σύνδεσμος el 2010 27th Wednesday of October 2021 07:18:43 PM 27th Wednesday of October 2021 07:18:43 PM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/heda_logo11.jpg http://www.heda.com.gr/ ΗeDA: Virtual Event "From crisis to opportunity: what’s the future of trade?" http://www.globalsustain.org/el/story/30505 Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021-03-12 12:03:08 30505 2010-03-23T15:57:28Z Ελληνο-Ολλανδικός Σύνδεσμος: Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0 http://www.globalsustain.org/el/story/28184 Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας και το Πολυτεχνείο Κρήτης 2019-12-18 14:12:19 28184 2010-03-23T15:57:28Z HeDA: Συμμετοχή στις συναντήσεις της 4ης Παγκόσμιας Συνάντησης Κορυφής Αγροτικής Επιχειρηματικότητας στη ΔΕΘ http://www.globalsustain.org/el/story/27519 Έγιναν πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις αναφορικά με τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία η τεχνολογία αλλάζει στις μέρες μας την αγροτική παραγωγή, τα τρόφιμα και τη διατροφή 2019-09-26 10:10:38 27519 2010-03-23T15:57:28Z Τα Νέα του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου http://www.globalsustain.org/el/story/26573 ISSUE#17 Διαβάστε τα online 2019-03-21 10:03:26 26573 2010-03-23T15:57:28Z Τα Νέα του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου http://www.globalsustain.org/el/story/26102 Διαβάστε τα online 2018-12-20 10:12:34 26102 2010-03-23T15:57:28Z