ΔΕΔΔΗΕ http://www.deddie.gr/ EuroCharity's RSS for ΔΕΔΔΗΕ el 2010 17th Sunday of October 2021 09:29:49 PM 17th Sunday of October 2021 09:29:49 PM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/deddie_logo1.jpg http://www.deddie.gr/ ΔΕΔΔΗΕ: Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές http://www.globalsustain.org/el/story/30878 Αδιάλειπτη ενημέρωση του κοινού, αναφορικά με την πορεία των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών 2021-08-25 11:08:19 30878 2010-03-23T15:57:28Z ΔΕΔΔΗΕ: Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφοριών http://www.globalsustain.org/el/story/30458 Μετά από ενδελεχή έλεγχο στις εγκαταστάσεις του, επιβεβαιώθηκε η απόλυτη τήρηση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου και η πιστή εφαρμογή τους 2021-03-01 16:03:11 30458 2010-03-23T15:57:28Z ΔΕΔΔΗΕ: Το ΠΑΔΑ το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήμιο» στην Ελλάδα http://www.globalsustain.org/el/story/29812 Την προσφορά σύνδεσης παρέδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Αναστάσιος Μάνος στον Πρύτανη του πανεπιστημίου καθηγητή κ. Παναγιώτη Καλδή, σε εκδήλωση που έλαβε στα γραφεία του Διαχειριστή 2020-09-21 10:09:45 29812 2010-03-23T15:57:28Z Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε δωρεά, στηρίζοντας την παραμεθόριο http://www.globalsustain.org/el/story/27484 Ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε δωρεά κρίσιμων απαιτούμενων υλικών (μπαταρίες). 2019-09-19 11:09:57 27484 2010-03-23T15:57:28Z ΔΕΔΔΗΕ: Πραγματοποιήθηκε η έναρξη του 1ου κύκλου του εργαστηρίου καινοτομίας για την ενέργεια και τα δίκτυα Switch_On Innovation Lab http://www.globalsustain.org/el/story/26895 Με στοχευμένο mentoring 2019-05-15 16:01:17 26895 2010-03-23T15:57:28Z