Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο http://www.amcham.gr/ EuroCharity's RSS for Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο el 2010 23rd Saturday of October 2021 08:08:32 AM 23rd Saturday of October 2021 08:08:32 AM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/amcham_logo.jpg http://www.amcham.gr/ Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου: έρευνα των βασικών αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις http://www.globalsustain.org/el/story/30023 Παρακαλούμε να στείλετε τις απαντήσεις σας μέχρι 20 Νοεμβρίου 2020 2020-11-09 17:11:43 30023 2010-03-23T15:57:28Z ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ AmCham Κύπρος-AmCham Egypt-AmCham Greece http://www.globalsustain.org/el/story/29989 Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 2020-10-27 09:10:28 29989 2010-03-23T15:57:28Z Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Πρωτοβουλία Trails of Leadership http://www.globalsustain.org/el/story/29987 Η Επιτροπής Ηγεσίας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας 2020-10-26 10:10:37 29987 2010-03-23T15:57:28Z Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: 18ο ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας http://www.globalsustain.org/el/story/29966 To Συνέδριο με τίτλο “Tribes: Joined by Purpose” πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 σε υβριδική μορφή 2020-10-22 10:10:32 29966 2010-03-23T15:57:28Z Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο: AUSA 2020 Virtual Meeting and Exhibition http://www.globalsustain.org/el/story/29949 Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η ψηφιακή συζήτηση με τίτλο: «Greece and the United States: Building Stronger Defense Ties through Multilevel Collaborations», την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 2020-10-19 11:10:43 29949 2010-03-23T15:57:28Z