Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο http://www.amcham.gr/ EuroCharity's RSS for Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο el 2010 10th Monday of August 2020 10:04:14 PM 10th Monday of August 2020 10:04:14 PM el 2010 Logo http://www.globalsustain.org/images/logos/amcham_logo.jpg http://www.amcham.gr/ AmCham Digital Talks&Events: Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας μετά την πανδημία: Τρέχουσες δημοσιονομικές προκλήσεις και προοπτικές http://www.globalsustain.org/el/story/29626 H ψηφιακή συζήτηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 2020-07-22 16:07:56 29626 2010-03-23T15:57:28Z Συμμετοχή της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου http://www.globalsustain.org/el/story/29615 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 2020-07-21 12:07:09 29615 2010-03-23T15:57:28Z AmChamGR Digital Talks & Events: Ο Γεωπολιτικός ρόλος στης Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή αλλά και ως παράγοντας αποτρεπτικής ισχύος στην περιοχή της ανατολικής μεσογείου http://www.globalsustain.org/el/story/29601 Η ψηφιακή συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 2020-07-20 11:07:25 29601 2010-03-23T15:57:28Z AmChamGR Digital Talks & Events: Ho.Re.Ca. Business | Shaping Future Trends http://www.globalsustain.org/el/story/29587 Η ψηφιακή εκδήλωση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 2020-07-17 10:07:42 29587 2010-03-23T15:57:28Z AmChamGR Digital Talks & Events: Empowering the contemporary social responsibility of business http://www.globalsustain.org/el/story/29547 Η ψηφιακή συζήτηση ολοκληρώθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 2020-07-10 15:07:32 29547 2010-03-23T15:57:28Z